สมัครใช้งาน

เกี่ยวกับ Tinder

Tinder เปิดตัวในงาน hackathon ของ Hatch Labs ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจโดย IAC ในปี 2012 และกลายเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในการพบปะผู้คนใหม่ๆ ปัจจุบันให้บริการมากกว่า 40 ภาษาในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก มีการดาวน์โหลดแอพมากกว่า 530 ล้านครั้งและมีการจับคู่กว่า 7.5 หมื่นล้านคู่


  • มากกว่า 50% ของสมาชิก Tinder เป็นคนวัย Gen Z (อายุ 18-25ปี)

  • มีการจับคู่กว่า 7.5 หมื่นล้านคู่แล้ว

  • ให้บริการมากกว่า 40 ภาษาในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

  • มีการดาวน์โหลดแอพมากกว่า 530 ล้านครั้ง

  • มีการใช้ GIFs 4.2 ล้านครั้งต่อสัปดาห์ 

  • ฟีเจอร์ More Genders ช่วยทำให้เกิดการ Match เพิ่มขึ้นกว่า 145 ล้านครั้ง

  • Tinder ให้สมาชิกเลือกเพศวิถีได้มากถึง 9 แบบ

 

ความเป็นผู้นำ

c-suite

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (CPO)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)

รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษา

รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายการสื่อสารระดับโลก

รองประธานด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค ความครอบคลุม และวัฒนธรรม

รองประธานอาวุโสด้านการตลาดทั่วโลก

group