สมัครใช้งาน

Faye Iosotaluno

Faye Iosotaluno ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tinder โดยก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้นำธุรกิจหลักของ Match Group และช่วยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมถึงดูแลประสบการณ์ของสมาชิก บุคลากร การพัฒนาธุรกิจ กลยุทธ์ การเงิน การวิเคราะห์และในการทำงานระดับนานาชาติ Faye เข้ามาดูแล Tinder หลังร่วมงานกับ March Group กว่า 5 ปี ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ ผู้ดูแลด้านกลยุทธ์ขององค์กร งานวิจัยผู้บริโภค และดูแลการเติบโตของธุรกิจใหม่เพื่อปั้นพอร์ตในระดับโลก และยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และการเติบโตของ Tinder

ก่อนร่วมงานกับ Match Group  Faye มีประสบการณ์การทำงาน 15 ปี ในบทบาทของผู้นำฝ่ายต่าง ๆ ทั้งการสร้าง และขยายการเติบโตในเรื่องการให้บริการลูกค้าดิจิทัลและแบรนด์ชั้นนำ อาทิ SoundCloud, Viacom Media Networks, Warner Bros และ Time Warner ความรักที่มีต่อเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคของ  Faye จุดประกายขึ้นขณะที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินที่ Credit Suisse และ Merrill Lynch ในตอนที่เธอให้คำปรึกษากับลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจด้านสื่อให้กลายเป็นธุรกิจด้านดิจิทัล

Faye มีแพสชั่นในการเชื่อมต่อผู้คนผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มสีสันและความหมายให้กับชีวิต สร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์ของผู้คน เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์จาก Wharton School และสาขาภาษาอังกฤษจาก School of Arts & Sciences ที่ University of Pennsylvania นอกจากนี้ยังจบหลักสูตร MBA จาก Harvard Business School อีกด้วย