สมัครใช้งาน

Lina Alcala

Lina Alcala ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ของ Tinder เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, การสื่อสารภายในองค์กร, ดูแลในด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคของพนักงาน ตลอดจนประสบการณ์ในที่ทำงานของพนักงานทั้งหมดของแอพ Tinder เธอเป็นผู้นำที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็วจากพนักงาน 100 คน สู่องค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 600 คน และการดำเนินงานทั่วโลกในตลาดใหม่ ๆ กว่า 15 แห่งทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา และในแถบละตินอเมริกา อีกทั้งยังเป็นผู้นำการควบรวมและซื้อกิจการ Tinder โดย Match Group ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท S&P 500 บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ของตลาดทุนสหรัฐฯ

ก่อนร่วมงานกับ Tinder เธอได้ทำงานที่  Hulu โดยนำทีมด้านพัฒนากลยุทธ์ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Llive-TV และ SVOD เป็นเวลา 2 ปี และก่อนหน้านั้นได้ทำงานให้กับ BlackLine Systems ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ B2B ทางด้านระบบการเงิน ซึ่ง Lina เป็นผู้นำทีมบริหารที่มีความสามารถ และได้ขยายทีมจากพนักงาน 100 คนเป็น 250 คน 

Lina สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาจาก University of California, เมืองลอสแองเจิลลิส และปริญญาโทสาขาการพัฒนาองค์กรจาก Alliant University