สมัครใช้งาน

Newsroom Home

Latest News

Tinder ร่วมฉลอง Pride Month ด้วยการเพิ่มสติกเกอร์ที่ออกแบบโดยพนักงาน LGBTQ+ บนแอพ

04 June 2024

ความประทับใจแรกสำคัญมากในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ คน Gen Zมองหาความสัมพันธ์ที่แสดงถึงตัวตนที่แท้จริงและมีความหมาย มากกว่าแค่เลือกจากรูปภาพบนโปรไฟล์

28 May 2024

All Releases