สมัครใช้งาน

Nicole Senior

นิโคล ซีเนียร์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานฝ่ายความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมและวัฒนธรรม ของ Tinder ซึ่งนำทีมฝ่ายพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้พนักงานและสมาชิก Tinder มีประสบการณ์ผ่านมุมมองของ Diversity, Equality & Inclusion (DE&I) หรือ แนวคิดการบริหารที่สนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ก่อนที่นิโคลจะเข้ารับตำแหน่งนี้ เธอเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประสบการณ์ในสถานทำงาน นิโคลได้ปลูกฝังสภาพแวดล้อมในที่ทำงานในแบบที่รับฟังพนักงานทุกคนจะถูกรับฟังและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  นิโคลจัดกิจกรรมทั่วทั้งบริษัทร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครในองค์กร (Employee Resource Group - ERG) ได้แก่ Black@Tinder, Desis@Tinder, East Asians@Tinder, Latinx@Tinder, Pride@Tinder และ Women@Tinder ก่อนหน้านี้นิโคลบริหารงานประสบการณ์ในสถานทำงานที่บริษัท Dropbox บริษัท Netflix และบริษัท West Elm ซึ่งเธอสร้างพื้นที่ทางกายภาพ (physical spaces) และกิจกรรมของพนักงานที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของนิโคลคือการส่งเสริมความรู้สึกของการเป็นชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของพนักงาน Tinder เธอเชื่อว่าการมีปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์และความคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับแบรนด์