สมัครใช้งาน

Nicole Senior

Nicole Senior ดำรงตำแหน่งรองประธานด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค ความครอบคลุม และวัฒนธรรม โดยเป็นผู้นำด้านการพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้พนักงานและสมาชิกทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ครอบคลุมเรื่องความหลากหลายและความเสมอภาค บทบาทของเธอคือการพัฒนาและต่อยอดงานที่เคยทำในฐานะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ในที่ทำงาน โดย Nicole มุ่งมั่นเพิ่มความสุขของพนักงานผ่านบริการต่างๆ ในสถานที่ทำงาน อีเวนท์ เอ้าท์ติ้ง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานในบริษัท

ตลอดระยะการทำงานที่ Tinder คุณ Nicole ร่วมมือกับกลุ่มทรัพยากรพนักงานและกลุ่มผู้สนใจเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่จะช่วยสร้างเสริมชุมชนองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเสียงและบทบาทของพนักงาน และวัฒนธรรมในองค์กร หนึ่งในเป้าหมายของเธอคือการสานต่อความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tinder และส่งเสริมเอกลักษณ์ความแตกต่างของพนักงานแต่ละคนที่มาอยู่ร่วมกัน Nicole มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ท้าทาย และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ในทุกๆ วัน เธอยึดถือหลักปรัชญาที่ว่าสถานที่ทำงานที่เท่าเทียมกันและครอบคลุมเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของแบรนด์

ก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับ Tinder คุณ Nicole เป็นผู้นำทีมพัฒนาประสบการณ์ในที่ทำงานที่ Dropbox, Netflix และ West Elm โดยเธอได้สร้างพื้นที่ส่วนรวมและอีเวนท์ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพนักงานในองค์กร